Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

Takster

Vegfinans E18 Vestfold

Takstgruppe 1

Takstgruppe 2

  Fullpris Med avtale Fullpris og avtale
Gulli 5 4,00 9
Ramsum 12 9,60 20
Fokserød 7 5,60 11
Natvall 8 6,40 12
Skinmo 10 8,00 16
Bommestad 8 6,40 13
Sky 13 10,40 21

Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kilo. I tillegg kommer alle biler uavhengig av vekt i kjøretøykategorien "M1" i Autosys, det vil si de fleste campingbiler og enkelte store personbiler med totalvekt over 3500 kilo. For at biler over 3500 kg i kjøretøygruppe M1 skal få samme takst som biler under 3500 kg må man ha en gyldig AutoPASS-avtale.

Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kilo med unntak av biler som registrert i kjøretøykategori "M1" i Autosys.

Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans E18 Vestfold AS står for delfinansieringen av utbyggingen av E18 gjennom Vestfold. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert