Gå til innholdet
Velg bompengeprosjekt
Meny
Åpne søk

Om E18 Vestfold 

Bompengeselskapet Vegfinans E18 Vestfold AS står for delfinansieringen av utbyggingen av E18 gjennom Vestfold. Det skjer i samråd med Statens vegvesen. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen, forvalter bompengemidlene og anvender dem etter avtale med staten.

Eierstruktur

Bompengeselskapet Vegfinans E18 Vestfold AS er heleid av Vegfinans AS som står for den daglige driften og administrasjonen av selskapet. Vegfinans AS er et aksjeselskap som er heleid av fylkeskommunene i Oppland, Hedmark, Akershus, Buskerud, Vestfold, Østfold og Telemark. Vegfinans ble opprettet som et selskap uten ervervsmessig formål.

Om veiprosjektet

Utbyggingen av E18 mellom Gulli i Tønsberg kommune og Langangen i Porsgrunn kommune er på om lag 50 km og omfatter følgende fire delprosjekter

  • Gulli – Langåker (Ferdigstilt, bompengeinnkreving pågår)
  • Langåker – Bommestad (Ferdigstilt, bompengeinnkreving pågår)
  • Bommestad – Sky (Ferdigstilt, bompengeinnkreving pågår)
  • Sky – Langangen (Ferdigstilt, bompengeinnkreving pågår)
Tlf: 32 80 82 70
Kontaktskjema
Bompengeselskapet Vegfinans E18 Vestfold AS står for delfinansieringen av utbyggingen av E18 gjennom Vestfold. Selskapet administrerer bompengeinnkrevingen og forvalter bompengemidlene.
Miljøfyrtårn-sertifisert